İnsan Kaynakları

İkizler Aydınlatma olarak firma bilincini ve kültürünü koruyarak geliştirmek, İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Çalışanlarımıza yetenekli ve başarılı kişileri katma ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsemekteyiz.
Yıllık performans değerlendirme ve aylık koordinasyon toplantıları ile çalışanların motivasyonunu arttırmasına katkıda bulunuyoruz.

SEÇME ve YERLEŞTİRME
İkizler Aydınlatma’ da personel seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel başarıda yetkinliklerin birleştiği bir İK politika yapısı benimsenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre verilen ilanlar dışında, web sitemizden genel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adayların başvuruları tekrar incelenmek üzere arşive alınır.

STAJ OLANAKLARI
Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise vb. gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermektedir.
Bu amaç doğrultusunda bölümler istedikleri stajyer sayısını ve bu stajyerlerde kendi çalışma koşullarına göre belirledikleri özellikleri personelden sorumlu birime bildirilir.

YÜKSELME OLANAKLARI
İkizler Aydınlatma Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların gelecekteki başarılarını arttırmak için bireysel başarıyı analiz etmek üzere uygulamaya alınmıştır. Performans Değerlendirme Sistemi ile bireysel hedefler şirketin stratejik hedeflerine doğrudan bağlı hale getirilmiştir.  Performans Değerlendirme Sistemi'nin sonuçlarına göre çalışanlarımızın kariyer planlamaları yapılarak, bölümler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.

İnsan Kaynakları Formu
Adınız (*)
Soyadınız (*)
Telefon Numaranız
E-Posta Adresiniz (*)
Pozisyon seçin
Öz Geçmişiniz (*)
GÖNDER
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. İkizler Aydınlatma